ΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τηλ: 2310461954

Διεύθυνση: Βενιζέλου 2, Θέρμη

Ελλάδα and Μακεδονία