ΣΙΑΡΙΝΟΥΔΗ Α. – ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ: 2391051145

Διεύθυνση: Πλάτωνος 54 Κουφάλια, θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία