Σκρεκα Μιχ. Ανδρομάχη

Τηλ: 2310232590

Διεύθυνση: Αγγελακη 39, θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία