ΣΟΥΒΑΪΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

Τηλ: 2391023777

Διεύθυνση: Επαρ.Οδ. Ν. Χαλκηδόνας-Βραχιάς, Παρθένιο Χαλκηδόνας

Ελλάδα and Μακεδονία