ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Τηλ: 2331051343

Διεύθυνση: Άγιος Γεώργιος, βέροια, 59150

Ελλάδα and Μακεδονία