ΣΟΦΙΑ Γ. ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ

Τηλ: 2106462155

Διεύθυνση: Καλλιγά 5 και Λ. Αλεξάνδρας Αθήνα

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα