ΣΟΦΙΑ ΚΑΦΦΑ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ 36 (σύνορα με ΒΑΡΚΙΖΑ

Τηλ: 2108970092

Διεύθυνση: Βάρη

Σημειώσεις:

(Πλησίον πλαζ Yabanaki)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα