ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Τηλ: 2810281647

Διεύθυνση: Κύριλλου και Λουκάρεως 12 Πλ. Κορνάρου, Ηράκλειο

Ελλάδα and Κρήτη