ΣΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Τηλ: 2310680083

Διεύθυνση: 25ης Μαρτιου 25, Ευκαρπία

Ελλάδα and Μακεδονία