Συστεγασμένα φαρμακεία ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ και ΘΕΟΔ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΟΕ

Τηλ: 2410257150

Διεύθυνση: Γεωργιάδου 55, Λάρισα

Σημειώσεις:

ΚΤΕΛ

Ελλάδα and Θεσσαλία