ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τηλ: 2341023040

Διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 137, Κιλκίς

Ελλάδα and Μακεδονία