ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Φ. ΣΑΡΑΙΝΙΔΟΥ- Σ. ΓΛΗΝΙΑΣ Ο.Ε.

Τηλ: 2551029367

Διεύθυνση: Βιζβύζη 7 & Μαζαράκη, Αλεξανδρούπολη

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, and Θράκη