ΣΥΣΤ. ΦΑΡΜ. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ Θ. – ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΟΕ.

Τηλ: 2310664557

Διεύθυνση: Αγν. Στρατιώτου 80, Πολίχνη

Ελλάδα and Μακεδονία