Συστ. Φαρμ. ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ – ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΟΕ

Τηλ: 2321058440

Διεύθυνση: Νικομηδείας & Δυτικής Θράκης γωνία, Σέρρες

Ελλάδα and Μακεδονία