Συστ. Φαρμ. Σ. ΠAΥΛΗ Α. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΟΕ.

Τηλ: 2251020879

Διεύθυνση: Αγ Ειρηνης 1, Λέσβος (Μυτιλήνη)

Νησιά Αιγαίου – Ιονίου