Συστ. Φαρμ. Σ. ΠAΥΛΗ Α. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΟΕ.

Τηλ: 2251020879

Διεύθυνση: Αγ Ειρήνης 1, Μυτιλήνη

Νησιά Αιγαίου – Ιονίου