ΣΥΣΤ. Φ. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.

Τηλ: 2463026177

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 8, 50200, Πτολεμαΐδα

Ελλάδα and Μακεδονία