Σφετσας Κωνσταντίνος κ Σια ΕΕ

Τηλ: 2310953334

Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 161 Άνω τούμπα

Ελλάδα and Μακεδονία