ΣΦ Θεοδωρίδης Ιορδάνης Θεοδωρίδη Βασιλική ΟΕ

Τηλ: 2897023196

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 16 - Λιμενας Χερσονήσου

Ελλάδα and Κρήτη