Σ.Φ. Ι. ΓΡΟΠΑΛΗ – Α. ΚΟΥΚΟΥ

Τηλ: 2381022623

Διεύθυνση: Φλωρίνης 19, Έδεσσα

Ελλάδα and Μακεδονία