Σ.Φ. ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΑΘ. – ΚΑΡΟΥΤΑ Β. Ο.Ε.

Τηλ: 2310412013

Διεύθυνση: Μητρ.Καλλιδου 97- Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης

Ελλάδα and Μακεδονία