Σ.Φ. Κ ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΑΚΗ – Γ. ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ: 2310816525

Διεύθυνση: Πέτρου Συνδίκα 56, Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία