Σ.Φ. ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΤΣΙΟΥ ΟΕ

Τηλ: 2410591878

Διεύθυνση: Κοζάνης 39, Γιάννουλη, Λάρισα

Ελλάδα and Θεσσαλία