Σ.Φ. ΠΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τηλ: 2841024654

Διεύθυνση: Α.Παπανδρέου 1, Αγ. Νικόλαος

Σημειώσεις:

(Έναντι Νοσοκομείου)

Ελλάδα and Κρήτη