Σ.Φ. ΤΣΟΥΜΑΤΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ – ΤΣΟΥΜΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλ: 2310767984

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 32, Εύοσμος

Ελλάδα and Μακεδονία