Σ.Φ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ –ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τηλ: 2897022201

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 33, Λιμάνι Χερσονήσου

Ελλάδα and Κρήτη