ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ: 2410535943

Διεύθυνση: Άνθιμου γαζή 10, Λάρισα

Ελλάδα and Θεσσαλία