Τσιακίρης Σπυρίδων κ ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ: 2310720090

Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 28, Αμπελόκηποι

Ελλάδα and Μακεδονία