ΤΣΙΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ Σ

Τηλ: 2333063003

Διεύθυνση: Πλατέως, Πλατύ Ημαθίας

Ελλάδα and Μακεδονία