ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλ: 2310829052

Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου 24, Ευζώνων θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία