ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Τηλ: 2310221471 & 2310221481

Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, Θεσσαλονίκη Κέντρο

Ελλάδα and Μακεδονία