ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ

Τηλ: 2310813126

Διεύθυνση: Αλ. Παπαναστασίου 27, Κέντρο

Σημειώσεις:

(Ιπποκράτειο)

Ελλάδα and Μακεδονία