ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ κ ΣΙΑ ΕΕ

Τηλ: 2310988130

Διεύθυνση: Περραιβου 56, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία