ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Τηλ: 2310735145

Διεύθυνση: Χαλκιδική 40 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

Ελλάδα and Μακεδονία