ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τηλ: 2310234143

Διεύθυνση: Δημ. Γούναρη 20, Κέντρο Θεσσαλονίκη

Σημειώσεις:

(Πλατεία Ναυαρίνου)

Ελλάδα and Μακεδονία