ΧΡΥΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τηλ: 2558404

Διεύθυνση: Κολωνακίου 3, τκ 4103 Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός

Σημειώσεις:

(Δίπλα από σχολείο Λινόπετρας)

Κύπρος