Χρυσομαλλίδης Πετρ. Μιχαήλ

Τηλ: 2310854845

Διεύθυνση: Πέτρου Συνδικά 62

Ελλάδα and Μακεδονία