ΧΡΥΣΤΑΛΑ ΚΟΥΡΤΕΛΟΥ

Τηλ: 25870288

Διεύθυνση: Βασιλ. Κωνσταντίνου 84, Λεμεσός

Κύπρος