Τσιλφίδου Ευσταθία

Τηλ: 2310481164

Διεύθυνση: Πόντου 65, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία